“Ko bude zadovoljan s malim dijelom dunjaluka – sve poteškoće će mu biti lake.”

Arapske poslovice