format_quote

“Ko je savršen u ljubavi, savršen je u duhovnom životu.”

Toma Akvinski