format_quote

“Ko je zadovoljan s ničim, ima sve što mu treba.”

Nicolas Boileau