format_quote

“Ko ne čini ništa za druge, ne čini ništa ni za sebe.”

Gete