format_quote

“Ko nema svoju republiku ili pokrajinu, živu u Jugoslaviji kao emigrant.”

Duško Radović