format_quote

“Ko preskače oštre kolce, na neki se ponekad i nataknuti mora.”

Bugarske poslovice