“Ko se Allaha dž.š., boji – Allah dž.š., će sve ostale njim zaplašiti, a ko se Allaha dž.š., ne boji – Allah dž.š., će učiniti da se od svega boji!”

Arapske poslovice