format_quote

“Ko uči znaće, ko štedi imaće.”

Bosanske poslovice