format_quote

“Lako je da te ljudi cijene, ali je najteže da ti sam sebe cijeniš!”

Arapske poslovice