format_quote

“Lakše je razbiti atom nego predrasude.”

Albert Ajnstajn