Latinske izreke

Latinske izreke Ukupno citata: 188

Najljepše latinske izreke i poslovice.

Acta est fabula

Predstava je završena – Svetonije pripisuje Avgustu

Ad kalendas Graecas

O grčkim kalendama (nikada)

Ad litteram

Doslovno

Alea iacta est

Kocka je bačena – Svetonije pripisuje Cezaru

Amor vincit omnia

Ljubav sve pobjeđuje

Amicus certus in re incerta cernitur

Pravi se prijatelj poznaje u nevolji

Ancoras tollere

Dići sidra; odmagliti

Anima candida

Čista (poštena) duša

Ante meridiem

Prije podne

Arbiter elegantiae

Sudija otmjenosti

Ars longa, vita brevis

Umjetnost je duga, a život kratak

Ars poetica

Pjesništvo

Asinus asinum vricat

Magarac magarca gladi

Audaces fortuna iuvat

Hrabrima pomaže sreća – Vergilije

Audiautur et altera pars

Neka se čuje i druga strana

Aurora musis amica est

Zora je muzama prijateljica

Ave Caesarae, morituri te salutant!

Zdravo, Cezare, umirući (oni koji će umrijeti) te pozdravljaju

Bellum omnium in omnes

Rat sviju protiv svih

Vene vixit qui bene latuit

Dobro je živio ko je neopažen živio – Rene Dekart

Bibere humanum est, ergo bibamus

Piti je ljudski, zato pijmo

Bovi imponere clitellas

Volu staviti samar

Casus belli

Povod za rat, događaj koji opravdava rat

Certo certius

Sigurnije od sigurnoga

Citius, altius, fortius!

Brže, više, hrabrije!

Claude os, aperi oculos!

Ćuti i gledaj!

Cogito, ergo sum

Mislim, dakle jesam (Mislim, dakle postojim) – Rene Dekart

Condicio sine qua non

Uslov bez koga je nešto nemoguće (Jedino pod tim uslovom)

Cornix cornici oculos non effodiet

Vrana vrani oko ne vadi

Cornu copiae

Rog izobilja

Credo ut intelligam!

Vjerujem da bih spoznao