format_quote

“Lijepoj ženi su potrebni i takvi prijatelji koji nisu sa njom u prijateljstvu.”

Bernard Shaw