format_quote

“Ljubav je čudesna ali teška pustolovina, jer od onoga ko ljubi traži stalan napor da želju za primanjem preobrazi u želju za darivanjem.”

Michel Quoist