format_quote

“Ljubav je kao supa, prve kašike su suviše vrele, posljednje suviše hladne.”

Anna Magnani