“Ljubav je poput rata: lako ju je započeti, ali vrlo teško zaustaviti.”

H. L. Mencken