“Ljubiti u mraku, spavati na suncu, jesti u tišini: tri su gluposti.”

Ugo Ojetti