Medio tutisimus ibis

Sredinom je najbolje ići – Ovidije