Mehmed Mejlija Guranija

Mehmed Mejlija Guranija Ukupno citata: 3

Plodan i darovit pjesnik. O tome da je bio veoma učen, svjedoči nam i ljetopisac Mula Mustafa Bašeskija. Bio je vaiz i baškatib (generalni sekretar) šerijatskog suda. Neki podaci govore da je bio šejh Silahdar Mustafa-pašine tekije u Sarajevu, što upućuje na zaključak da je pripadao kadirijskom tarikatu.