format_quote

“Meni sudbina uvijek daje kašiku onda kada nemam supe, i obratno.”

Sandor Petofi