Michel Quoist

Michel Quoist Ukupno citata: 6

Michel Quoist (1921-1991), francuski teolog.