format_quote

“Mislim da sam bar hiljadu puta izrazio mišljenje da se ne može pobediti osoba koja pažljivo napravi razuman i pravedan konačan plan, koji donosi dobro svima kojih se tiče, a onda razvije samopouzdanje koje joj je potrebno da ga ostvari.”

Napoleon Hil