format_quote

“Mogućnosti se moraju ščepati, neće se same od sebe realizovati.”

Noam Čomski