format_quote

“Moj način zbijanja šale je da kažem istinu. To je najsmešnija šala na svetu.”

Džordž Bernard