format_quote

“Moj život je moja poruka.”

Mahatma Gandi