format_quote

“Moj život je nedeljiva celina i sve moje delatnosti požimaju se; i sve one imaju svoje poreklo u mojoj nezasitoj ljubavi prema ljudima.”

Mahatma Gandi