Ko se bori, taj može i izgubiti, ali ko se ne bori, taj je već izgubio!