format_quote

“Moto života: obrisati svaku suzu sa svakog oka.”

Mahatma Gandi