format_quote

“Možete li očekivati pravednost prema sebi, kada niste pravedni prema drugima.”

Sandor Petofi