format_quote

“Mudar je onaj ko ne strahuje niti se nada od neizvesnih događaja u budućnosti.”

Anatol Frans