format_quote

“Mudrost, saosećanje i hrabrost su tri opšte priznata moralna kvaliteta muškaraca.”

Konfučije