format_quote

“Na kraju nećemo pamtiti reči naših neprijatelja, već ćutanje naših prijatelja.”

Martin Luter King