format_quote

“Najbolje putuje onaj koji zna kad treba da se vrati.”

Ruske poslovice