format_quote

“Najslabije stvorenje na svijetu jest čovjek. Njemu sve naškodi: i vjetar, i mraz, i sunce.”

Japanske poslovice