format_quote

“Najveća je mahana da drugome mahanišeš ono što je tvoja mahana.”

Arapske poslovice