format_quote

“Nanošenje okrutnosti s mirnom savešću užitak je moralistima. Zato su izmislili pakao.”

Bertrand Rasel