format_quote

“Naši životi počinju završavati onoga dana kad prestanemo govoriti o stvarima koje su važne.”

Martin Luter King