format_quote

“Ne čini sve šta možeš.”

Bosanske poslovice