format_quote

“Ne dopusti da se neko tebi približi ako neće otići od tebe bolji i zadovoljniji.”

Majka Tereza