“Ne gledaj u to koliko je mali grijeh kojeg si počinio, već gledaj u to kako je velik Onaj prema kome si se ogriješio!”

Arapske poslovice