“Nemoj da ti jezik sudjeluje sa očima u skeniranju ljudi, i ne zaboravi da i ostali ljudi imaju i oči i jezik poput tebe.”

Arapske poslovice