format_quote

“Neznanje je uvijek spremno da se samo sebi divi.”

Nicolas Boileau