format_quote

“Ni sve sile i napori ljudskog uma ne mogu objasniti suštinu jedne obične muhe.”

Toma Akvinski