Niels Bohr

Niels Bohr Ukupno citata: 2

Niels Henrik David Bohr (7. oktobar 1885 – 18. novembar 1962) bio je danski fizičar koji je dao važne doprinose razumijevanju strukture atoma i napredak u kvantnoj mehanici. Za svoj rad Bohr je dobio Nobelovu nagradu 1922. godine.