“Nije darežljivost u tome da mi daješ ono za čim sam u većoj potrebi od tebe, već je darežljivost u tome da mi daš ono za čim si u većoj potrebi od mene!”

Arapske poslovice