“Nije jak onaj koji stalno dobija ratove već je slab onaj koji stalno gubi mir.”

Arapske poslovice