format_quote

“Nije muškarac u mom životu, to je život u mom muškaracu.”

Mae Vest