“Nije veličina u tome da savladaš jakog, već je veličina u tome da imaš insafa prema slabijem od sebe!”

Arapske poslovice