format_quote

“Nije vredno da samog sebe ražalostim upravo ja koji nikada nisam želio ražalostiti svoga bližnjega.”

Marko Aurelije