format_quote

“Nikada ne pružaj ruku tako daleko da je ne možeš povući.”

Žan-Žak Ruso