format_quote

“Ništa u životu ne razveseljava tako kao kad nas gađaju, pa promaše.”

Teodor Ruzvelt